Management

Petra Fundová

Generální ředitelka

Je zodpovědná za strategický rozvoj společnosti, případně adaptuje strategii portfolia dle aktuálních podmínek na trhu. V kooperaci s vrcholným managementem rozhoduje o portfoliu všech značek vydavatelství. Sestavuje roční plán, vše na míru jednotlivým brandům našeho portfolia dle jejich konceptu a zaměření. Úzce spolupracuje se skupinou Burda International a reprezentuje firmu při jednání s mezinárodními partnery.

Martin Fraj

Finanční ředitel

Finanční ředitel má komplexní odpovědnost za oblast financí a risk management. Zodpovídá za strategické řízení financí a aktivně se podílí na definici obchodní strategie.

Anamy Pónya

Ředitelka Obchodního oddělení a Speciálních Projektů
Má za sebou 12 let zkušeností v oblasti médií, zejména s marketingem, klientskými projekty a tvorbou obsahu. Řídí kreativní a dynamický tým speciálních projektů, který zodpovídá za desítky projektů ročně, například: Apetit piknik, Shopping Fever, Dny Marianne, Elle Beauty Lounge a další.

Petr Kabrna

Ředitel Burda Digital a Business development/ Publisher PC titulů

Ředitel Burda Digital je současně odpovědný i za oblast Business Development a videoprodukci v rámci Burda TV. Současně zastává pozici publishera PC titulů. Do jeho portfolia spadají tituly CHIP a Počítač pro každého. Ve firmě zodpovídá za portfolio webových stránek a aplikací, digitální a rozvojové projekty, digitální distribuci a také za vše spojené s technickými – PC tituly.

Monika Szeroczynská

Zastupující publisherka lifestylových titulů (ELLE, ELLE Decoration, Marianne, Marie Claire a JOY)
Jakožto zastupující publisher lifestylových titulů zodpovídá za strategické řízení a komplexní fungování titulů ELLE, ELLE Decoration, Marianne, Marie Claire a JOY. Úzce spolupracuje s redakcemi, marketingem, oddělením B creative, inzercí, distribucí, výrobou a digitálním oddělením, a to z důvodu zajištění komplexního fungování svěřených brandů. Zároveň je zodpovědná za komunikaci s licenčními partnery.

Zuzana Diniz Sousa

Publisherka (Svět ženy, Apetit, Burda Style, V&S, Marianne Bydlení, NUB, NKZ, MOZ, PR, Katka, Lego, Masooo! a celé spektrum křížovek)

Její každodenní pracovní náplní  je úzká spolupráce se šéfredaktory. Zodpovídá za ekonomickou a kreativní část svěřených titulů. Velmi úzce spolupracuje s marketingem, výrobou, distribucí a inzertním oddělením, a to z důvodu komplexního fungování brandů spadajících do jejího portfolia (Svět ženy, Apetit, Burda Style, Venkov&Styl, Marianne Bydlení, Náš útulný byt, Naše krásná zahrada, Moje zahrádka, Pošli recept, Lego a celé spektrum křížovek).

Josef Tomášek

Provozní ředitel

Jako provozní ředitel je odpovědný za provoz celé společnosti a její každodenní fungování. Plánuje, vede, organizuje, rozhoduje a dohlíží na zaměstnance, procesy a informace v každodenním provozu. Zároveň zodpovídá i za oddělení výroby, distribuce a IT. V Burdě působí od roku 1999.

Květa Nová

HR Director

HR Director zodpovídá za za celou personální agendu společnosti – příprava smluv a dodatků, školení zaměstnanců, příprava rozpočtu, odměňování, nastavování HR procesů a jejich zefektivňování, personální plánování, nastavování personální politiky dle pokynů skupiny Burda International.  Ve společnosti Burda zastává tuto pozici od června 2015.