Katka Číselné křížovky

Co jsou KATKA ČÍSELNÉ KŘÍŽOVKY?
Měsíčník, který reaguje na rychle rostoucí zájem o tento druh luštění (pro odkrytí tajenky je třeba nejprve přiřadit číslicím písmena a z nich pak skládat slova).

O čem jsou KATKA ČÍSELNÉ KŘÍŽOVKY?
Nejen křížovky, ale i poutavá čtenářská témata (např. Jak vznikla a jak se vyvíjela Země, Co víme o druhu Homo sapiens, Velké záhady minulosti, cestování, recepty, …).

Kdo čte KATKA ČÍSELNÉ KŘÍŽOVKY?
Muži i ženy všech věkových kategorií.

Čím jsou KATKA ČÍSELNÉ KŘÍŽOVKY jedinečné?
Číselné křížovky nevyžadují vpisování výrazů na základě legend, hledání ve slovnících či jiných pramenech. Stačí logicky uvažovat. Řešitel se tak stává i jakýmsi spolutvůrcem křížovky.

Radana Nouzáková
Manažerka inzerce
M +420 602 330 496
T +420 221 589 432
radana.nouzakova [at] burda.cz