Cookies zásady

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů z cookies je společnost BurdaMedia Extra s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze 20. 03. 1991, oddíl C, vložka 1405, IČ 15273598, adresa sídla Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 (dále jen „správce“ nebo „my“).
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 221 589 111
E-mail: gdpr [at] burda.cz

Použití souborů cookies

Na našich webových stránkách (dále jen „stránky“) používáme cookies a jiné obdobné technologie (dále jen „cookies“). Údaje z cookies nám pomáhají zajistit, aby naše stránky správně fungovaly, umožňují nám zjistit, jak jsou naše stránky navštěvovány, naše služby a produkty využívány. Díky tomu můžeme zlepšovat naše stávající služby, vyvíjet pro Vás služby nové a celkově tak zlepšovat Váš uživatelský zážitek. Můžeme Vám také doporučovat obsah a zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí.
Bez Vašeho souhlasu smíme použít jen takové cookies, které jsou nezbytné k provozu našich stránek. Všechny ostatní používáme jen tehdy, pokud nám k tomu dáte souhlas.
Upravit či zkontrolovat Vámi provedené nastavení, resp. odvolat souhlas/vznést námitku zpracování můžete prostřednictvím systému na správu cookies. Ten je dostupný v zápatí našich stránek pod odkazem „Nastavení soukromí“. Kliknutím na tlačítko „Upravit nastavení“ opětovně zobrazíte systém na správu cookies a můžete Vaši předchozí volbu upravit (a to i jen pro určitého partnera nebo účel, který je vždy v systému náležitě popsán a vysvětlen). Předvolby souhlasu můžete nastavit individuálně pro každého partnera.

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou velmi malé textové dočasné soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče Vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu, smartphonu apod.). Mimo cookies také v některých případech využíváme pro ukládání a přístup k datům tzv. lokální uložiště Vašeho prohlížeče nebo tzv. pixelové tagy (známé také jako web beacons), což jsou malé grafické obrázky umístěné na webové stránce, které mají podobnou funkci jako cookies. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.

K čemu slouží

Soubory cookie umožňují identifikaci jednotlivých koncových zařízení a uchování údajů o Vašem nastavení cookies. Některé jsou nezbytné pro správné fungování služby, například u přihlášení nebo platby za produkt (také označovány jako technické cookies). Jiné zlepšují uživatelské rozhraní například tím, že si pro příští návštěvu zapamatují vyplněné údaje. Další cookies nám umožňují přizpůsobit obsah stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu Vašim preferencím.

Jak Vás identifikujeme

Údaje ukládané soubory cookies nám nezobrazují Vaše osobní údaje, které slouží k Vaší přímé identifikaci. Nezobrazují nám tedy údaje, z nichž by bylo možno zjistit Vaši totožnost.
Naše soubory cookie ale identifikují koncové zařízení anonymním ID. Mimo soubory cookies pak může sloužit k Vaší identifikaci, např. IP adresa. IP adresa je nezbytná pro fungování internetu. Je dostupná na každém počítači, je to adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet.

Systém na správu cookies

Na námi provozovaných internetových stránkách a rovněž na stránkách provozovaných členy sdružení CPEx, z.s.p.o. (dále jen CPEx) či na dalších internetových stránkách se můžete setkat s jednotným systémem na správu cookies (dále jen „CMP“). Na našich stránkách Vám zobrazujeme CMP, který je provozován dle pravidel a standardů evropského sdružení pro reklamu (iAB Europe). Více se o tomto systému můžete dozvědět zde https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/. Tento systém je jednotný a vyžaduje od všech jeho členů, tedy i od nás, dodržování stejných pravidel.

Tento systém Vám umožňuje podrobnější nastavení cookies, resp. povolit cookies a na jejich základě zpracovávané osobních údajů, a to i pro jednotlivé účely či subjekty, které jsou v CMP uvedené (sekce „Zobrazit naše partnery“). Vaše volby v CMP jsou tedy zaznamenány nejen pro nás, ale i pro další subjekty, které se tohoto systému účastní a které jsou transparentně v CMP uvedeny. Jedná se o:

  • Provozovatele reklamních sítí registrovaných v rámci IAB EUROPE. Jejich seznam naleznete zde. Naše společnost spolupracuje jenom s částí těchto subjektů a jenom pro ně je možné na našich stránkách udělit souhlas.

  • Provozovatele webů na českém internetu sdružené v rámci sdružení CPEX či s ním spolupracující. Ohledně nich si v podrobném nastavení zobrazeného banneru také můžete nastavit obvykle preference pro jednotlivé účely a jednotlivé subjekty.

  • Naši společnost BurdaMedia Extra s.r.o. a stránky, které provozuje. Tento systém je nasazen na všech webových stránkách BurdaMedia Extra s.r.o. a jedná se zejména o stránky: burda.cz, elle.cz, marianne.cz, svetzeny.cz, apetitonline.cz, chip.cz, nkz.cz, burdastyle.cz, predplatsi.cz.

Rozlišení partnerů, kteří se účastní iAB a řídí se tedy účely dle iAB a subjektů, které stojí mimo iAB a řídí se v případě vydavatelů účely uvedenými v sekci „Zpracování údajů vydavateli“ naleznete v CMP pod tlačítkem „Zobrazit naše partnery“, kde u názvu každého jednotlivého subjektu, včetně nás jako vydavatele, se zobrazuje tato informace.

Vámi provedené nastavení v systému CMP bude platit nejen na těch stránkách, kde jste nastavení učinili, ale rovněž i na těch stránkách ostatních členů sdružení CPEx a dalších subjektů, které mají rovněž tento systém nasazen.

Úprava nastavení cookies a jejich výmaz

Vaše nastavení cookies v rámci CMP můžete kdykoliv změnit (tj. odvolat udělený souhlas či vznést námitku vůči zpracování na základě oprávněného zájmu) prostřednictvím odkazu „Nastavení soukromí“ umístěného v zápatí našich stránek nebo na této stránce, prostřednictvím tlačítka „Upravit nastavení“. Opětovně tak zobrazíte CMP a můžete Vaši předchozí volbu upravit (a to i jen pro určitého partnera – tlačítko „Zobrazit naše partnery“ nebo účel, který je vždy v systému náležitě popsán a vysvětlen – v rámci „Podrobného nastavení“).

Pokud si přejete již jednou uložené cookies smazat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče, najdete tuto možnost obvykle v sekci pojmenované jako ochrana soukromí či zabezpečení v rámci níž můžete vymazat historii procházení a soubory cookies. Zde najdete odkazy na návody, jak tyto soubory smazat v jednotlivých prohlížečích ChromeFirefoxMicrosoft EdgeSafari Opera.

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Údaje uvedené v tomto dokumentu (viz. přehled cookies výše v sekci Naše soubory cookies) budeme zpracovávat s cílem zlepšit naše služby. Vaše údaje zpracováváme za následujícími účely (obdobně jako ostatní vydavatelé z CMP):

  • technický provoz stránek (nezbytné cookies)

  • zlepšování produktů

  • analytika a měření

  • personalizace obsahu

  • personalizace reklamy

Podrobný popis těchto účelů zpracování naleznete v Popisu účelů zpracování níže v tomto dokumentu. Právním základem tohoto zpracování je Vámi udělený souhlas, a to s výjimkou technického provozu stránek. Vaše údaje tedy můžeme zpracovávat jen k těm účelům, ke kterým jste nám v rámci CMP dali souhlas. Právním základem pro nezbytné cookies, resp. osobních údajů, které na základě těchto cookies zpracováváme, je oprávněný zájem naší společnosti na řádném provozu našich stránek a služeb. Tento oprávněný zájem je výslovně dovolený i ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Za účelem podpory jednoho nebo více účelů – s výjimkou technického provozu stránek – pokud s daným účelem vyslovíte souhlas, můžeme provádět zejm. pomocí pravděpodobnostní metody i následující operace zpracování:

  • kombinování dat získaných offline s daty shromážděnými online

  • určit, že dvě nebo více zařízení patří stejnému uživateli a tato data tak párovat

Rozpis účelů stanovený iAB Europe pro ostatní partnery v rámci iAB naleznete v sekci „Zobrazit naše partnery“ v CMP. Účely iAB Europe, za jakými zpracovávají Vaše údaje konkrétní partneři v rámci iAB a právní základ, na základě kterého tak činí (souhlas či oprávněný zájem), určují tito partneři (nikoliv naše společnost) a naleznete je vždy přímo v CMP či v CMP uvedeném odkazu na informaci o zpracování cookies daného partnera.

Váš souhlas s ukládáním cookies není povinný (k uložení technických cookies není váš souhlas vyžadován). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím CMP, příp. tamtéž vznést i námitku pro ta zpracování osobních údajů, která jsou činěna na základě oprávněného zájmu (s výjimkou nezbytných cookies). Způsob, jakým lze opětovně vyvolat CMP, uvádíme v sekci „Úprava nastavení cookies“ tohoto dokumentu.

Údaje obsažené v cookies budeme zpracovávat po dobu trvání příslušné cookie (viz. přehled cookies výše).

Vaše osobní údaje budou primárně uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných v členských státech Evropské unie. Někteří externí zpracovatelé, které naše společnost využívá, však mohou být usazeni i mimo území Evropské unie, bezpečnost takového zpracování je zajištěna tzv. Standardními smluvními doložkami vydanými Evropskou komisí.

Rovněž někteří další partneři, kterým v rámci systému CMP můžete udělit svůj souhlas, mohou být usazení či zpracovávat Vaše údaje mimo členské státy Evropské unie. Tuto informaci naleznete vždy v CMP v sekci (tlačítko) „Zobrazit naše partnery“, a to konkrétně prostřednictvím odkazu vedoucím na informaci o zpracování cookies konkrétního partnera.

Popis účelů zpracování

Doba ukládání souborů cookie: dle konkrétního systému – může být např. session (návštěva), 1 den, 29 dní, až do doby 2 let.
Všechny partnery, čím se zabývají, jaké údaje shromažďují, jak je používají a na jak dlouho ukládají soubory cookie naleznete v CMP (cookie liště) nebo v patičce webu kliknutím na „Nastavení soukromí“, následně na „Zobrazit naše partnery“ a výběrem konkrétního partnera.

Personalizace obsahu

Na základě Vámi čteného obsahu na našich stránkách si Vás zařadíme do segmentu osob se zájmem o určitá témata a budeme se snažit Vám nabízet ke čtení prioritně další články, u kterých budeme předpokládat, že by Vás mohly více zajímat nebo zajímaly osoby s podobnou historií. Segmenty neobsahují žádné Vaše přímé identifikační údaje (jako je jméno a příjmení či e-mail), ani citlivé informace (např. zdravotní stav).

Personalizace reklamy

Na základě Vámi čteného obsahu na našich stránkách si Vás zařadíme do segmentu osob se zájmem o určité skupiny výrobků nebo služeb, případně do odhadnuté věkové kategorie a budeme Vám zobrazovat reklamu pod naší kontrolou, u které budeme předpokládat, že by Vás mohla více zajímat. Segmenty neobsahují žádné Vaše přímé identifikační údaje (jako je jméno a příjmení či e-mail), ani citlivé informace (např. zdravotní stav).
Tento souhlas bude zahrnovat také techniky retargetingu na stránkách jiných osob, kdy Vám bude možné zobrazovat na těchto stránkách reklamu na naše produkty v návaznosti to, že jste dříve navštívili naše stránky.

Analytika a měření

Tyto cookies nám pomáhají změřit návštěvnost našich stránek a analyzovat chování jejich uživatelů. Nejsou nijak spojeny s Vašimi přímými identifikačními údaji (jako je jméno a příjmení či e-mail) a slouží nám pouze k tomu, abychom věděli, jak jsou části našeho webu navštěvovány, kolik unikátních uživatelů je navštíví a jakou dobu a kde stráví.

Zlepšování produktů

Tyto cookies nám pomáhají vylepšit naše stránky. Obvykle jsou nasazovány pouze po omezenou dobu a slouží nám k tomu, abychom lépe pochopili chování uživatelů na našich stránkách. Např. co je na stránkách zaujalo a jak reagovali na jednotlivé prvky stránek.

Technický provoz stránek (bez možnosti vypnout)

Jedná se o nezbytné cookies, bez nichž by nebylo možné stránky či vámi vyžádanou službu reálně provozovat. Zahrnují např. technicky nezbytné cookies, vč. cookies zajišťujících IT bezpečnost, cookies pro ukládání vámi zvolených nastavení (např. oblíbené stránky, jazyková nastavení), cookies nutné pro komunikaci (např. tzv. load balancing cookies), základní cookies pro fungování reklamy (např. omezení počtu zobrazených reklam), cookies pro dodržování podmínek přístupu na naše stránky a základní cookies pro možnost tzv. A/B testování alternativních řešení stránek.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.
Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem. V takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.
Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem:
Adresa: BurdaMedia Extra s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 221 589 111
e-mail: gdpr [at] burda.cz
Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta [at] uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.