Výběrové řízení

 

Průběh každého výběrového řízení se může lišit v závislosti na typu pracovního místa, tzn. na konkrétní náplni práce, zodpovědnostech, odborné kvalifikaci apod. Níže uvádíme nástin toho, jak obvykle výběrové řízení v Burda Praha probíhá:

Předvýběr

Po shromáždění dostatečného počtu životopisů posuzujeme profily kandidátů dle požadavků na obsazované pozice. Kandidáty, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům, osloví nejprve HR oddělení formou krátkého telefonického rozhovoru. Součástí předvýběru může být i zpracování případové studie, která je následně uchazečem prezentována v rámci osobního pohovoru.

Osobní pohovory

Úspěšní kandidáti, kteří vzejdou z předvýběru, jsou poté pozváni k osobním pohovorům. V závislosti na typu obsazované pozice je tato část výběrového řízení zpravidla dvoukolová. Při osobním pohovoru se vždy setkáte s vedoucím daného oddělení a zástupcem HR. Součástí osobního pohovoru může být též zpracování samostatného úkolu, testování hard / soft skills či jazykových schopností. O nestandardní délce pohovoru jsou kandidáti vždy informováni s předstihem. V případě manažerských pozic se kandidáti na závěr celého výběrového řízení setkají s generální ředitelkou Petrou Fundovou.

Ukončení výběrového řízení

Vítěznému kandidátovi je telefonicky sdělena pracovní nabídka. Po její akceptaci obdrží vítězný kandidát letter of intent nebo-li písemnou pracovní nabídku, ve které jsou shrnuty veškeré podmínky, jež byly sjednány v rámci výběrového řízení. Po vzájemné akceptaci letter of intent je následně připravena smlouva a doprovodná dokumentace. Kandidáti, kteří nebyli vybráni, jsou o výsledku výběrového řízení informováni telefonicky či e-mailem nejpozději do týdne od uzavření výběrového řízení. Po udělení souhlasu je možné zařadit profil kandidáta do interní databáze potenciálních uchazečů, kteří jsou v případě nalezení vhodné pozice v rámci Burda Praha přednostně kontaktováni.
 

Aktuálně obsazované pozice vždy naleznete v sekci Volná místa. V případě, že Vás žádná vypsaná pozice nezaujala a přesto byste si přáli pracovat v naší společnosti, můžete nám na adresu nabor [at] burda.cz zaslat životopis do databáze společně s motivačním dopisem a informací, o jaký druh práce byste měli zájem.