Katka Číselné křížovky 4/2024

O titulu

Charakteristika:

Číselné křížovky si získávají stále větší oblibu i proto, že nevyžadují vpisování výrazů na základě legend, při jejich řešení není nutno hledat výrazy ve slovnících či jiných pramenech, ale stačí se jen opírat o logické úvahy. Vysoká obliba tohoto měsíčníku pramení i z poutavých témat doprovodných textů: Tajemství vesmíru, Jak vznikla a jak se vyvíjela Země; Kde se tu vzali rostliny a živočichové; Co víme o druhu Homo sapiens; Velké záhady minulosti; Vražedné krimi; Cestování; Recepty a mnoho dalších.
Na vylosované úspěšné luštitele čekají atraktivní finanční ceny.